..T

T

Skupina T potrebný (vek 17)

- poľnohospodárske a lesné traktory, ako je aj iné zvláštne motorové vozidlá, ak nepatria do skupiny C; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.