..E

E

Skupina E

- jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny B, C alebo D, na ktorého vedenie je vodič oprávnený, a prípojného vozidla, ak taká jazdná súprava nepatrí do skupiny B, C alebo D.