Autoškola Ján Koreň

 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty
(rúško, šál, šatka),
- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti
jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden
účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

ig  ig  ig

ig  ig  ig

ig  ig  ig