Autoškola Ján Koreň

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR - pozastavenie výkonu prezenčnej výučby autoškôl na území SR

Vzhľadom k zhoršujúcemu vývoju epidemiologickej situácie a na základe požiadavky z Úradu verejného zdravotníctva SR - sa pozastavuje ku dňu 24.02.2021 usmernenie ministra dopravy a výstavby SR k prevádzkovaniu niektorých činností - školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy, časť školenia a záverečné skúšky v autoškolách.
Toto usmernenie platí dňom 24.02.2021 počnúc polnocou.

Upozornenie: praktickú výučbu nie je možné vykonávať avšak teoretickú časť je možné vykonávať naďalej - dištančnou formou. 

 

ig  ig  ig

ig  ig  ig

ig  ig  ig